Autor: Duha, Ondřej

Osmé doznání /
Pátý jezdec /
Sběratel očí /